skip to content
Sopra Steria Akademiet

Sopra Steria Akademiet er en del av Sopra Steria, og tilbyr kurs og opplæring innen:
  • IT Service Management
  • Prosjekt- og programstyring
  • It-styring og kontroll
  Våre instruktører jobber til daglig som rådgivere innen disse områdene i Sopra Steria.
  Sopra Steria Klasseromskurs
  Instruktørledet kurs
  Vi tilbyr kurs i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med norsktalende instruktører. Møt likesinnede og bygg relasjoner!
  Instruktørledet kurs
  Vi tilbyr kurs i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med norsktalende instruktører. Møt likesinnede og bygg relasjoner!
  eLæring
  Studer hvor og når det passer for deg! Vi tilbyr en rekke av våre kurs som eLæring.
  eLæring
  Studer hvor og når det passer for deg! Vi tilbyr en rekke av våre kurs som eLæring.

  Bedriftstilpassede kurs og workshops

  Vi tilbyr en rekke kurs og kompetansefremmende aktiviteter på forespørsel. Alle våre åpne kurs kan blant annet tilbys som bedriftsinterne, hvor tid, sted og innhold avstemmes med behov. For kurs som også tilbys som e-læring, kan vi kombinere selvstudium med et instensiv eksamens- eller behovsfokusert klasseromskurs eller workshop. 

  Vi tilbyr også praktiske øvelser (simuleringer) med aktiv deltakelse og refleksjon som vil kunne hjelpe med å oppnå en økt forståelse for deres utfordringer. Læringsmål avtales i forkant og gjennomføring tilpasses avtalte mål. Se under for mer informasjon om øvelsene Apollo13, ABC og Grab a Pizza.

  Ønsker du mer informasjon eller lurer på hvilke virkemidler som passer best i forbindelse med kompetanseløft i din organisasjon? Kontakt oss 

  Apollo 13

  Simuleringen tar utgangspunkt i den virkelige historien og hendelsene med den kjente romferden og viser på en praktisk måte viktigheten av å ha gode prosesser, god samhandling, tydelige roller og ansvar, klare mål og prioriteringer. Dersom dine medarbeidere er usikre på hva prosessorientering handler om, hvilke nytteverdi det kan gi og hvordan få det til å virke i praksis – da er Apollo 13 simuleringen noe for deg!

  Attitude Behavior Culture of ICT tm

  Våre erfaringer viser at det er holdninger, atferd og kultur som er de begrensede faktorer for å få en organisasjon til å fungere bedre. Dersom du ikke oppnår forventet effekt av Service Management initiativ på grunn av endringsmotstand i din organisasjon – da er ABC gruppeoppgaver noe for deg!

  Grab@Pizza 

  Grab@Pizza er en simuleringsøvelse basert på en av verdens største Pizzakjeder. Simuleringen viser på en praktisk måte viktigheten av god samhandling mellom IT og virksomheten. Dersom du har behov for å bedre styring av, og kontroll med IT funksjonen i din virksomhet – da er Grab@Pizza noe for deg!

  Workshops

  Bygg kompetanse i din organisasjon og skap oppmerksomhet og forståelse rundt relevante tema. Vi stiller med erfarne rådgivere innen våre fagfelt for å belyse aktuelle tema. Ta kontakt så kan vi sammen finne ut hvordan vi skal legge opp workshopen.
  "

  HVA ANDRE SIER OM VÅRE TJENESTER

  HVA ANDRE SIER OM VÅRE TJENESTER

  "Instruktøren var dyktig til å legge vekt på hvilke områder som burde vektlegges til sertifisering, samt komme med tips og triks til tolkning av spørsmål ved sertifisering."
  "Instruktør dyktig til å gi eksempler på teorien, for å få "kjøtt på beina" rundt de teoretiske begrepene"

  ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

  Del denne siden