skip to content

COBIT5 Assessor-kurs

COBIT5 Assessor-kurs gir deg en innføring i Process Capability Assessment. Kurset gjennomgår et metodeverk, basert på ISO/IEC 15504 standarden, for å analysere de mest sentrale prosessene innenfor Informasjons- og Informasjonsteknologi domenet basert på COBIT5 referansemodell. Referansemodellen dekker hele livssyklusen fra styring, til planlegging, implementering, drift og kontinuerlig forbedring. Resultatet av denne analysen kan for eksempel brukes til å identifisere forbedringsområder, og prioritere tiltak sett opp mot forretningsstrategien.
Kurset passer for

Interne og eksterne revisorer, IT revisorer, rådgivere

Forkunnskaper

COBIT5 Foundation kurs og bestått sertifisering

Poeng

Ingen poeng

COBIT5 Assessor Certificate og mulighet for ISACA Certified Assessor

Praktisk informasjon

Kurset varer i 2 dager (Eventuell sertifisering på dag 3)
Vi stiller med erfaren instruktør med praktisk erfaring. Kursmateriell og eksamen er på engelsk.
Sertifiseringstesten varer i 150 minutter. (Merk dette er en opsjon - tidspunkt for eksamen avtales med kursadministrasjonen).
Det bør settes av tid til selvstudium.
Pris for kurset er 15.350,- Dette inkluderer kursdokumentasjon. Valgfri Sertifiseringstest kr 2.600,- gjennomføres på dag 3.

Velg sted og tid

Etter fullført COBIT5 Assessor-kurs vil deltagerne forstå:

 • Hvordan gjennomføre Process Capabilty Assessment når en bruker COBIT5 Assessor Guide
 • Hvordan bruke Process Assessment Model (PAM) under Process Capability gjennomføringen
 • Bruke referansemodellen som består av 37 prosesser
 • Bruke definert målemetode når en evaluerer prosesser
 • Definere og bestemme dimensjon ved å bruke generiske kriterier
 • Hvordan identifisere og vurdere roller og ansvar
 • Hvordan gjennomføre stegene som er beskrevet i Assessor Guide
  • Initiere prosessevaluering
  • Definere omfang
  • Planlegge og informere teamet
  • Samle og vurdere data
  • Gjennomføre en prosess-rating
  • Rapportere funn fra analysen
 • ​Hvordan bruke self-assessment guiden
Etter gjennomført sertifisering kan kandidaten søke ISACA om å bli COBIT 5 Certified Assessor, dersom vedkommende kan vise til praktisk erfaring fra prosessevalueringer. Anerkjennelse fra ISACA viser at du har kunnskap, erfaring og ferdigheter som gjør deg til en verdifull ressurs for din organisasjon.

For mer informasjon om kurset og om det passer for deg, se her (Ekstern lenke) 

 

 

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden