skip to content

PRINCE2 Foundation

Kursets formål
Foundation-kurset gir kandidatene en detaljert kunnskap om prosessene, temaene og prinsippene.
Kandidaten vil etter avsluttet kurs ha fått en god forståelse for hvilke roller og hvilke aktiviteter som inngår i et prosjekt.
 
Hvem bør delta
Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis prosjektmetodikk.
 
Faglige kvalifikasjoner
PRINCE2® Foundation Certificate.

Eksamen gjennomføres uten hjelpemidler - 75 flervalgs spørsmål.

5 av de 75 spørsmålene er kun for evalueringsformål og vil ikke vil ikke bidra til kandidatens poengsum.
For å bestå må en ha minst er 50% (35 ut av de 70 spørsmålene).

Eksamen varer 60 minutter og kan tas i to formater:
Papirbasert eller elektronisk.
 
Læringsmål
Lær hvordan en bruker de viktigste begrepene innenfor PRINCE2® metoden
Lær å styre et prosjekt
Lær å delta effektivt i et prosjekt i samsvar med PRINCE2® metoden
Lær å beskrive formål og innhold i alle roller, de syv temaene, de syv prosesser og delprosesser, og de syv prinsippene
Lær om inn- og utdata fra prosessene
Lær hensikt og målsetninger med de mest sentrale produktene
Lær å beskrive forholdet mellom prosesser, leveranser, roller og ledelsesdimensjonen i et prosjekt

Dokumentasjon
eDokumentasjon via webportal
eLisens (PDF) på kjernelitteratur - Managing Successful Projects with PRINCE2® 2009 Edition
PRINCE2® System i web (html) format via PRINCE2® processenabler


Varighet: 3 dager

Pris: 0,-

Velg sted og tid

Grunnleggende innføring i PRINCE2 prosjektmodell. Kurset avsluttes med offisiell sertifiseringstest.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden