skip to content

ITIL®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

ITIL® er verdens mest anerkjente rammeverk for IT Service Management. ITIL består av et sammenhengende sett av veiledninger til beste praksis, hentet fra internasjonale bedrifter i offentlig og privat sektor.
ITIL®-kurs - ITIL Foundation

Rammeverket hjelper tjenesteleverandører å følge beste praksis for å levere IT-tjenester med god og riktig kvalitet, og å bruke prosesser, funksjoner og annen kapasitet som støtter opp under tjenestene og tjenesteleveransen.

ITIL gir en rekke fordeler som blant annet reduserte kostnader, forbedret produktivitet, forbedret verdiskaping og bedre IT-tjenester gjennom bruk av velprøvde beste praksis-prosesser.

ITIL-kurs
Opplæring innen ITIL-rammeverket har en modulbasert tilnærming, og består av 11 kurs som fokuserer på ulike sider av ITIL Beste Praksis, med i ulik grad av dybde og detalj. Mens ITIL Foundation-kurset fokuserer på å gi en grunnleggende kjennskap til sentrale elementer, konsepter og viktig terminologi brukt i ITIL, er ITIL Intermediate nivået bygget opp av kurs med ulikt fokus. Kandidatene kan ta så få eller så mange ITIL Intermediate kurs de trenger og som passer for deres behov. Intermediate-kursene går mer i detalj enn Foundation-kurset, og er en kvalifikasjon som er anerkjent i bransjen. Så snart du har bestått alle nødvendige ITIL moduler og samlet tilstrekkelig med poeng, vil du tildeles sertifisering som ITIL Expert.

For mer informasjon om ITIL rammeverket, se her (Ekstern lenke) 

For mer informasjon om oppbyggingen av ITIL kurs og hvordan de kan understøtte dine karrieremål, se her (Ekstern lenke)

For mer informasjon om de ulike ITIL-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

ITIL Awareness

ITIL Awareness er et introduksjonskurs, som sikter på å gi deltakerne en overordnet forståelse av rammeverket ITIL, dets formål og oppbygging. Opplæringen leveres primært som bedriftsinternt kurs, og kan tilpasses i lengde og omfang.

ITIL Foundation

ITIL® Foundation er et grunnkurs for ITIL og vil gi deg kjennskap til sentrale elementer, konsepter og viktig terminologi brukt i ITIL.

ITIL Practitioner

ITIL® Practitioner er et nytt kurs i 2016. Kurset er en praktisk, scenariobasert øvelse i hvordan man kan benytte ITIL og en rekke andre verktøy når man skal gjennomføre forbedringer i en virksomhet.

ITIL Service Lifecycle moduler

Hvis du sikter mot eller innehar en lederrolle / teamlederrolle i din bedrift som krever bred kunnskap om ITIL beste praksis og jobbing på tvers av team eller å administrere flere funksjoner, vil Service Lifecycle-modulene være av interesse for deg.

ITIL Capability moduler

Hvis du er ute etter å tilegne deg konsentrert og spesialisert prosesskunnskap om en eller flere prosesser med fokus på daglig anvendelse av ITIL rammeverket, vil Capability-modulene være av interesse for deg.

ITIL® Expert

Å oppnå ITIL® Expert vil være fordelaktig med tanke på personlig og faglig utvikling og vil yte et positivt bidrag i utvikling av karriere og faglig progresjon innenfor området IT Service Management.

ITIL® Master

Sertifiseringen ITIL Master validerer kandidatens evne til å anvende prinsippene, metodene og teknikkene fra ITIL i en arbeidssituasjon. For å oppnå kvalifikasjonen ITIL Master, må kandidatene kunne forklare og begrunne hvordan de valgte og individuelt anvendte et spekter av kunnskaper, prinsipper, metoder og teknikker fra ITIL og tilstøtende teknikker for å oppnå ønskede forretningsmessige resultater i ett eller flere praktiske oppdrag. Hver kandidat benytter et unikt sett av erfaringer så det finnes ikke noe fastlagt pensum med tilhørende læringsmål for denne kvalifikasjonen. Det finnes heller ikke noe fastsatt kurs siden den teorien man skal prøves i, vil variere med den gitte situasjonen de ulike kandidatene velger å løse. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om ITIL Master.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden