skip to content

ITIL®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

ITIL® er verdens mest kjente rammeverk for IT Service Management. ITIL består av et sett med veiledninger til beste praksis, bl.a. basert på erfaringer fra internasjonale bedrifter i offentlig og privat sektor.
ITIL®-kurs - ITIL Foundation

Rammeverket hjelper tjenesteleverandører å følge beste praksis for å utvikle og levere IT-tjenester med god og riktig kvalitet, og å støtte opp under tjenestene og tjenesteleveransen ved å ta i bruk de rette virkemidlene for den enkelte bedrift.

Riktig bruk av ITIL gir en rekke fordeler som kan inkludere reduserte kostnader, forbedret produktivitet, forbedret verdiskaping og bedre IT-tjenester gjennom bruk av velprøvd beste praksis.

ITIL 4-kurs
I februar 2019 ble den første boken i den oppdaterte versjonen, ITIL 4, lansert. Oppdateringen tar høyde for at stadig flere organisasjoner tar i bruk smidige (Agile) metoder for utvikling og drift av IT, og gir veiledning i hvordan man kan tilpasse seg dette.

Foreløpig er det kun ITIL 4 Foundation som er tilgjengelig som kurs.

Les mer om ITIL 4 her. (Ekstern lenke)

ITIL 3-kurs
Kurs i ITIL 3 vil være tilgjengelig frem til ca. sommeren 2020.

Opplæring innen ITIL 3-rammeverket har en modulbasert tilnærming, og består av 11 kurs som fokuserer på ulike sider av ITIL Beste Praksis, med i ulik grad av dybde og detalj. Mens ITIL Foundation-kurset fokuserer på å gi en grunnleggende kjennskap til sentrale elementer, konsepter og viktig terminologi brukt i ITIL, er ITIL Intermediate nivået bygget opp av kurs med ulikt fokus. Kandidatene kan ta så få eller så mange ITIL Intermediate kurs de trenger og som passer for deres behov. Intermediate-kursene går mer i detalj enn Foundation-kurset, og er en kvalifikasjon som er anerkjent i bransjen. Så snart du har bestått alle nødvendige ITIL moduler og samlet tilstrekkelig med poeng, vil du tildeles sertifisering som ITIL Expert.

For mer informasjon om de ulike ITIL-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

ITIL 4 Awareness

ITIL 4 Awareness er et introduksjonskurs, som sikter på å gi deltakerne en overordnet forståelse av rammeverket ITIL, dets formål og oppbygging. Opplæringen leveres primært som bedriftsinternt kurs, og kan tilpasses i lengde og omfang.

ITIL 4 Awareness

ITIL 4 Awareness er et introduksjonskurs i rammeverket ITIL versjon 4. Kurset er ment å skulle gi en overordnet forståelse for og oversikt over ITIL 4.

ITIL 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation er et grunnkurs for ITIL 4 og vil gi deg kjennskap til sentrale elementer, konsepter og viktig terminologi brukt i ITIL.

ITIL Practitioner

ITIL® Practitioner er en praktisk, scenariobasert øvelse i hvordan man kan benytte ITIL og en rekke andre verktøy når man skal gjennomføre forbedringer i en virksomhet.

ITIL Service Lifecycle moduler

Hvis du sikter mot eller innehar en lederrolle / teamlederrolle i din bedrift som krever bred kunnskap om ITIL beste praksis og jobbing på tvers av team eller å administrere flere funksjoner, vil Service Lifecycle-modulene være av interesse for deg.

ITIL Capability moduler

Hvis du er ute etter å tilegne deg konsentrert og spesialisert prosesskunnskap om en eller flere prosesser med fokus på daglig anvendelse av ITIL rammeverket, vil Capability-modulene være av interesse for deg.

ITIL® Expert

Å oppnå ITIL® Expert vil være fordelaktig med tanke på personlig og faglig utvikling og vil yte et positivt bidrag i utvikling av karriere og faglig progresjon innenfor området IT Service Management.

ITIL® Master

Sertifiseringen ITIL Master validerer kandidatens evne til å anvende prinsippene, metodene og teknikkene fra ITIL i en arbeidssituasjon. For å oppnå kvalifikasjonen ITIL Master, må kandidatene kunne forklare og begrunne hvordan de valgte og individuelt anvendte et spekter av kunnskaper, prinsipper, metoder og teknikker fra ITIL og tilstøtende teknikker for å oppnå ønskede forretningsmessige resultater i ett eller flere praktiske oppdrag. Hver kandidat benytter et unikt sett av erfaringer så det finnes ikke noe fastlagt pensum med tilhørende læringsmål for denne kvalifikasjonen. Det finnes heller ikke noe fastsatt kurs siden den teorien man skal prøves i, vil variere med den gitte situasjonen de ulike kandidatene velger å løse. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om ITIL Master.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden