skip to content

KCS®

Knowledge-Centered Service (KCS)er strukturert knowledge management basert på erfaring fra tusenvis av prosjekter, og fra bidrag fra talløse prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, instruktører og konsulenter. Metoden er en etablert og velprøvd praksis innen knowledge management.
Kurs Sopra Steria Akademiet

KCS er utviklet og vedlikeholdt av Consortium for Service Innovation og er basert på erfaringer og teknikker fra den kollektive erfaringen til medlemmene av Consortium for Service Innovation (Ekstern lenke).

 

Knowledge-Centered Service (KCS)

I dagens miljøer der flere og flere tjenester digitaliseres, øker behovet for å tilgjengeliggjøre gode brukerstøttetjenster for ansatte på brukerstøtte så vel som brukere. Flere og flere brukere forventer å kunne finne svar på spørsmål i stor grad selv, og kravet til hvordan dette gjøres og hvordan de opplever dette avgjør om de opplever brukerstøtten, og dermed en kritisk del av hvordan hele produktet oppleves. Kunnskap for å løse saker som oppstår i et miljø finnes ofte hos noen i organisasjonen, og nøkkelen blir å strukturere dette for å gjøre det søkbart, brukbart og tilgjengelig for de som trenger det, når det trenger det, om det er andre på brukerstøtte eller sluttbrukere.

 

KCS er den beste metoden for å møte de utfordringer en brukerstøtte møter i dag og i tiden fremover.

 

Fordeler ved KCS

  • Utprøvd metode for knowledge management som er i utstrakt bruk
  • Metoden er skalerbar i både volum og type kunnskap, om det er for HR, økonomi eller IT.
  • Kurset sikrer at du blir klar over hvilke mekanismer som ligger bak behovene rundt kunnskap i en organisasjon, og kan identifisere de før de oppstår.

 For mer informasjon om KCS Practices V6 se her (Ekstern lenke)

KCS Academy logo

KCS Practices v6

KCS Practices

KCS® Practices-kurset er en detaljert gjennomgang av KCS V6, fordelt på undervisning, øvelser og oppgaveløsning. Omfanget er fra grunnleggende teori, til praktisk bruk i kjente scenarioer, utrullingsplan og kundeeksempler.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden