skip to content

MoR® Practitioner-kurs

M_o_R® Practitioner-kurset er en detaljert gjennomgang av M_o_R, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i M_o_R Foundationkurset, men deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario.
Kurset passer for

Linjeledere, program - og prosjektledere, driftsledere og personer som er interessert i eller arbeider med risikohåndtering

Forkunnskaper

MoR® Foundation-sertifisering

Poeng

Ingen poeng

MoR® Practitioner-sertifisert etter bestått eksamen

Praktisk informasjon

Kurset varer i 2 dager.
Undervisning, kursmateriell og eksamen er på engelsk
Eksamen varer i 3 timer
Det bør beregnes tid til selvstudium
Pris for kurset er NOK 17.950,- Dette inkluderer kursdokumentasjon og sertifisering.

Velg sted og tid

Passer M_o_R Practitioner-kurset for meg?

Etter kurset vil deltakerne være i stand til å tilpasse og benytte M_o_R i et gitt scenario. M_o_R vil kunne benyttes i en hvilken som helst organisasjon, men deltakerens evne til å bruke rammeverket vil være avhengig av andre faktorer og egenskaper, som for eksempel ekspertise innen risikostyring, organisasjonens og situasjonens kompleksitet og omgivelsenes evne til å støtte opp under M_o_R-aktiviteter.

Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset.

Kursdokumentasjon

Omfattende kursdokumentasjon vil bli utdelt ved kursets oppstart.

For detaljert oversikt over pensum klikk her

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden