skip to content

MoP® Foundation and Practitioner-kurs

Kurset forutsetter selvstudium i forkant av gjennomføringen, og begynner med en overordnet gjennomgang av MoP før man tar Foundation-sertifiseringen. Resten av kurset er en detaljert gjennomgang av MoP®, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing, hvor deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario. Kurset avsluttes med Practitioner-sertifiseringen.
Kurset passer for

Personer som er involverte i formelt og uformelt porteføljearbeid eller involverte i arbeid med å bestemme og levere forretningsutviklende tiltak samt ledere.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper påkrevd for å melde seg på, men selvstudium før kursstart er en forutsetning.

Poeng

Ingen poeng

MoP® Foundation og Practitioner-sertifisert etter bestått eksamener

Praktisk informasjon

Kurset varer i 3 dager.
Undervisningen er på norsk, materiale og eksamen er på engelsk.
Foundation varer i 40 minutter, Practitioner varer i 3 timer.
Deltakere må sette av ca. 16 timer selvstudium i forkant av kurset.
Pris for kurset er kr. 25 950,-. Dette inkluderer kursdokumentasjon, bok og sertifiseringstester.

Velg sted og tid

Passer MoP Foundation and Practitioner-kurset for meg? 
Etter kurset vil deltakerne være i stand til å tilpasse MoP på en effektiv måte, blant annet ved å kunne definere en god business case for portfolio management, planlegge implementasjonen, velge ut og tilpasse prinsipper, praksis og teknikker til formålet og evaluere dokumenter og rollebeskrivelser.

Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstestene som følger kurset.

Kursdokumentasjon
Kursdokumentasjon og MoP-boka vil bli utdelt i forkant av kurset. Det er derfor viktig å melde seg på i god tid.

For detaljert oversikt over practitioner-pensum klikk her

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden