skip to content

MoV®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

MoV (Management of Value) er et metodeverk som gir essensiell veiledning om den mest effektive måten å bruke ressurser på og maksimere fordelene fra prosjekter, programmer og porteføljer. Retningslinjene har utviklet seg fra velprøvd og vellykket verdistyring i mange sektorer og over mange år. 
MoV®-kurs - MoV Foundation

Fordeler med MoV

Krav om å oppnå reell avkastning byr på store problemer for organisasjoner som i økende grad møter krav om at de må redusere sine finansielle ressurser. En problemstilling er at verdivurderinger er subjektive og avhenger av forbrukerens behov. Dette problemet er ikke nytt og verdimaksimering blir sjelden særlig vellykket.

Effektiv ressursstyring innebærer fordeler for alle organisasjoner, enten de er store eller små og enten de tilhører offentlig eller privat sektor.

Fordeler omfatter blant annet:
- En verdidefinisjon som gjenspeiler både monetære og ikke-monetære fordeler
- En metode og passende teknikker for å allokere begrensede ressurser så effektivt som mulig

 

IT Preneurs leverer kurset i samarbeid med Sopra Steria Akademiet.

For mer informasjon om de ulike MoV-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

MoV® Foundation

Kurset gir en grunnleggende innføring i metodeverket MoV (Management of Value).

MoV® Practitioner

Kurset er en detaljert gjennomgang av MoV, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsning. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i MoV Foundationkurset, men deltakerne går mer i dybden ved å svare på spørsmål fra prøveeksamener, og knytte disse opp mot relevante deler av metodeverket.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden