skip to content

MoV® Practitioner-kurs

MoV® Practitioner-kurset er en detaljert gjennomgang av MoV®, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i MoV® Foundationkurset, men deltakerne går mer i dybden ved å svare på spørsmål fra prøveeksamener, og knytte disse opp mot relevante deler av metodeverket.
Kurset passer for

Passer for personer som er involvert i portefølje-, program-, og prosjektledelse og –arbeid, samt personer som arbeider med andre rammeverk i PPM-porteføljen

Forkunnskaper

MoV® Foundation-sertifisering

Poeng

Ingen poeng

MoV® Practitioner-sertifisert etter bestått eksamen

Praktisk informasjon

Kurset varer i 2 dager.
Undervisning, kursmateriell og eksamen er på engelsk.
Eksamen varer i 2,5 timer. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt.
Det bør beregnes tid til selvstudium.
Pris for kurset er 17.950,- Dette inkluderer kursdokumentasjon og sertifisering.

Velg sted og tid

Passer MoV Practitioner-kurset for meg?

Etter kurset vil deltakerne være i stand til å anvende, analysere og tolke metodeverket for spesifikke situasjoner og kontekster, samt planlegge, prioritere, implementere og overvåke MoV-aktiviteter. 

Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset.

Kursdokumentasjon

Omfattende kursdokumentasjon vil bli utdelt ved kursets oppstart.

For detaljert oversikt over pensum klikk her 

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden