skip to content

MSP® Foundation and Practitioner-kurs

Kurset forutsetter selvstudium i forkant av gjennomføringen, og begynner med en overordnet gjennomgang av MoP før man tar Foundation-sertifiseringen. Resten av kurset er en detaljert gjennomgang av MoP®, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing, hvor deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario. Kurset avsluttes med Practitioner-sertifiseringen.
Kurset passer for

Programledere, medlemmer i programkomiteer, ledere av prosjektkontorer, ledere og ansatte som jobber med programmerersoner som jobber i og med programmer

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper påkrevd for å melde seg på, men selvstudium før kursstart er en forutsetning.

Poeng

Ingen poeng

MSP® Foundation og Practitioner-sertifisert etter bestått eksamener

Praktisk informasjon

Kurset varer i 3 dager.
Undervisningen er på norsk, materiale og eksamen er på engelsk.
Foundation varer i 75 minutter, Practitioner varer i 150 minutter.
Deltakere må sette av ca. 16 timer selvstudium i forkant av kurset.
Pris for kurset er kr. 25 950,-. Dette inkluderer kursdokumentasjon, bok og sertifiseringstester.

Velg sted og tid

Passer MSP Practitioner-kurset for meg?

Etter kurset vil deltakerne være i stand til å styre, lede, støtte eller gi råd til programarbeid i et MSP-orientert arbeidsmiljø, og vil kunne anvende MSP som metodeverk i relativt enkle programsammenhenger.

Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset.

Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon og MSP-boka vil bli utdelt i forkant av kurset. Det er derfor viktig å melde seg på i god tid.

For detaljert oversikt over pensum klikk her 

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden