skip to content

PRINCE2®-kurs og -sertifisering

PRINCE2(PRojects IN Controlled Environments)er en strukturert prosjektstyringsmetode basert på erfaring fra tusenvis av prosjekter, og fra bidrag fra talløse prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, instruktører og konsulenter. Metoden er en etablert og velprøvd praksis innen prosjektstyring. PRINCE2 er utviklet av britiske myndigheter, og er i utstrakt bruk i alle sektorer både i Storbritannia og internasjonalt.
PRINCE2®-kurs - PRINCE2 Foundation

Prosjektstyring
Den vanligste måten å innføre endringer på er ved å gjennomføre et prosjekt. Prosjektstyring er en disiplin knyttet til gjennomføringen av prosjekter og handler om å styre prosjektet på en måte som gjør at man leverer forventet resultat innenfor de begrensningene som er gitt, og samtidig unngår eller begrenser negative konsekvenser som dukker opp.

En systematisk tilnærming til prosjektstyring vil øke sannsynligheten for å lykkes i enkeltprosjekter, og samtidig legge til rette for å kunne gjenta suksess og lære av erfaringer man gjør seg.

Fordeler ved PRINCE2

-Utprøvd metode for prosjektstyring som er i utstrakt bruk
-Sikrer at du tar hensyn til alt som skal til for å fullføre et prosjekt etter planen
-Kan anvendes på alle typer prosjekter

For mer informasjon om PRINCE2 metodeverket se her (Ekstern lenke)

For mer informasjon om de ulike PRINCE2-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

The SwirlTM logo is a Trademark of AXELOS Limited

PRINCE2 Awareness

PRINCE2 Awareness er et introduksjonskurs, som sikter på å gi deltakerne en overordnet forståelse av PRINCE2, inkludert formål og oppbygging. Opplæringen leveres primært som bedriftsinternt kurs, og kan tilpasses i lengde og omfang.

PRINCE2® 2017 Foundation

Kurset går gjennom PRINCE2 rammeverket slik at du kan jobbe effektivt i prosjektteam som jobber i et miljø som støtter PRINCE2. PRINCE2 Foundation-sertifiseringen er en forutsetning for PRINCE2 Practitioner-sertifisering.

PRINCE2® 2017 Practitioner

Formålet med PRINCE2 Practitioner-kurset er å skape tilstrekkelig forståelse for hvordan PRINCE2 kan anvendes og skreddersys til et gitt scenario.

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile er en tilleggsmodul til PRINCE2 og er spesielt tilpasset organisasjoner og individer som allerede benytter PRINCE2, og som ønsker å kombinere fleksibiliteten fra smidig/agil metodikk med de tydelige rammene som prosjektstyringsmetoden gir.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden