skip to content

PRINCE2 Awareness

PRINCE2 Awareness er et introduksjonskurs, som sikter på å gi deltakerne en overordnet forståelse av PRINCE2, inkludert formål og oppbygging. Opplæringen leveres primært som bedriftsinternt kurs, og kan tilpasses i lengde og omfang.
Kurset passer for

Prosjektdeltakere, prosjektledere, styringsgrupper, bidragsytere og flere

Forkunnskaper

Ingen forutsetninger

Poeng

Ingen poeng

Ingen sertifisering

Praktisk informasjon

1-8 timer, kan tilpasses
Norsk eller engelsk
Ingen eksamen
Ingen selvstudium
Åpent kurs: 5 950,-. Bedriftsinternt kurs: Kontakt oss.

Velg sted og tid

Dersom det ikke er noen alternativer for sted og tid er det ikke planlagt noe åpent kurs. Kurset kan leveres bedriftsinternt, eller settes opp på oppfordring. Ta kontakt, så finner vi ut av det.

Hvorfor ta dette kurset

PRINCE2 Awareness er en overordnet innføring i prosjektstyringsmetodikken PRINCE2. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hva PRINCE2 er, hvordan metodikken er bygget opp og hvilken verdi det skaper i en organisasjon.

Kurset er godt egnet til å lære opp ansatte i hvordan prosjektstyring gjøres i henhold til PRINCE2, slik at man er bedre forberedt til å bidra i prosjekter. Kurset kan også brukes som beslutningsgrunnlag dersom virksomheten vurderer ytterligere opplæring innen PRINCE2.

Kurset er også godt egnet til opplæring av ledere og andre som ofte sitter i styringsgrupper/prosjektstyrer.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden