skip to content

Behov og Kravspesifisering

Temakurset er utviklet med tanke på å hjelpe din virksomhet med en praktisk fremgangsmåte for å etablere en omforent funksjonell kravspesifikasjon. Steria mener at omforente og tydelige krav er et suksesskriterie for et vellykket systemutviklingsprosjekt. Kurset vil gi praktiske eksempler og verktøy for å kartlegge dagens situasjon, identifisere ønsket situasjon og utforme funksjonelle målbilder, samt kost- / nytte- analyse. Videre gir kurset en overordnet beskrivelse av teknikker for prosessmodellering og etablering av produktkø. Detaljering og forankring av behov og krav er sentrale bestanddeler for alle områdene som kurset dekker. Foruten praktiske eksempler, vil kurset gi din virksomhet verktøy som kan benyttes på tvers av fagområder og på den måten bidra til målbare gevinster i form av tidsbesparelse og bedre kvalitet i senere prosjektgjennomføring.
Kurset passer for

Kurset vil være relevant for ledere fra forretningssiden og IT som ønsker en innføring i etablering av en omforent kravspesifikasjon, personer som har interesse for og/eller et ansvar for løsningsbeskrivelse og/eller kravstilling, prosesseiere og prosessledere for relevante Prosesser Tjenesteeiere, systemeiere og produkteiere

Forkunnskaper

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det anbefales at deltakerne har noe kjennskap til kravspesifikasjon

Poeng

Ingen poeng

Ingen sertifisering

Praktisk informasjon

Kurset varer i 3 timer
Kurset gjennomføres på norsk
Ingen eksamen
Ingen krav til selvstudium
Kurset koster kr 3.900,-

Velg sted og tid

Etter gjennomført kurs vil deltakerne:

- Forstå viktigheten av kravspesifikasjonen
- Vite hvilken rolle kravspesifikasjon og produktkø spiller i utviklingsprosjekt
- Vite hvordan man kan skape interesse og forankring for innføring av produktkø i egen virksomhet
- Kjenne til en metodisk tilnærming til etablering av produktkø
- Kjenne til eksempler, maler, modeller og verktøy for dokumentering av kravspesifikasjon og etablering av produktkø
- Vite hvilke verktøy som er ledende i markedet og hva som er styrker og svakheter

Kursinnhold:
Modul 1: Hva er en kravspesifikasjon
Modul 2: Detaljering og forankring av behov og krav
Modul 3: Etablering av produktkø
Modul 4: Verktøystøtte

Kursmateriell:
Deltakerne får utdelt kopi av presentasjonenITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden