skip to content

Etablering av Tjenestekatalog

Temakurset Etablering av Tjenestekatalog er utviklet med tanke på å hjelpe din virksomhet med en praktisk fremgangsmåte for å etablere en tjenestekatalog. Fokus vil være på viktigheten av å ha en tjenestekatalog, en metodisk tilnærming til etablering samt gi en oversikt over ledende tjenestekatalogverktøy i markedet. Foruten praktiske eksempler, vil kurset gi din organisasjon nødvendig kunnskap for en systematisk tilnærming som sikrer suksess.
Kurset passer for

Ledere fra forretningssiden og IT som ønsker en innføring i etablering av en tjenestekatalog, personer som har interesse for og/eller et ansvar for tjenesteleveransene, prosesseiere og prosessledere, personer med kundeansvar og tjenesteeiere.

Forkunnskaper

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det anbefales at deltakerne har noe kjennskap til tjenesteleveranser.

Poeng

Ingen poeng

Ingen sertifisering

Praktisk informasjon

Kurset varer i 1 dag
Norsk instruktør
Ingen eksamen
Ingen krav til selvstudium
Kurset koster kr 5.950,- 

Velg sted og tid

Etter gjennomført kurs vil deltakerne:
-Forstå viktigheten av tjenestekatalogen
-Vite hvilken rolle tjenestekatalogen spiller i tjenesteleveransene
-Vite hvordan man kan skape interesse og forankring for innføring av tjenestekatalog i egen organisasjon
-Kjenne til en metodisk tilnærming til etablering av tjenestekatalog
-Kjenne til eksempler, maler og modeller for gjennomføring av et implementeringsprosjekt
-Vite hvordan tjenestekatalogen henger sammen med andre elementer og støttesystemer i et livssyklusperspektiv
-Vite hvilke verktøy som er ledende i markedet og hva som er styrker og svakheter

Kursinnhold:
Modul 1: Hva er en tjenestekatalog
Modul 2: Hvordan selge inn prosjektet
Modul 3: Innføring i en metodisk tilnærming for etablering av tjenestekatalog
Modul 4: Verktøystøtte

Kursmateriell:
Deltakerne får utdelt kopi av presentasjonen.


ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden