skip to content

Funksjonelt Målbilde

Temakurset er utviklet for å tilby din virksomhet en praktisk fremgangsmåte for å utforme funksjonelle målbilder. Steria har lang erfaring i å gjennomføre store, smidige utviklingsprosjekter, og vi ser at definerte og omforente målbilder har vært en viktig suksessfaktor for å kunne levere etter forventning. Kurset vil gi praktiske eksempler på og verktøy for å kartlegge dagens situasjon, gjennomføre en interessentanalyse og identifisere ønsket situasjon. Videre vil kurset gi innblikk i hvordan konkrete behov og krav, som er forankret hos ulike brukergrupper i virksomheten, utgjør sentrale bestanddeler av funksjonelt målbilde, og samtidig gir en analyse av avstanden mellom dagens situasjon og fremtidig ønsket situasjon.
Kurset passer for

Kurset vil være relevant for ledere fra forretningssiden og IT som ønsker en innføring i etablering av en omforent funksjonelt målbilde, personer som har interesse for og/eller deltar i et forprosjekt eller uviklingsprosjekt, prosesseiere og prosessledere for relevante prosesser, tjenesteeiere, systemeiere og produkteiere

Forkunnskaper

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det anbefales at deltakerne har noe kjennskap til utviklingsprosjekt.

Poeng

Ingen poeng

Ingen sertifisering

Praktisk informasjon

Kurset varer i 3 timer
Norsk instruktør
Ingen eksamen
Ingen krav til selvstudium
Kurset koster kr 3.900,-

Velg sted og tid

Etter gjennomført kurs vil deltakerne:
- Grunnleggende forståelse av hva funksjonelle målbilder er
- Vite hvilken rolle funksjonelle målbilder spiller i utviklingsprosjekt
- Vite hvordan man kan skape interesse og forankring av funksjonelle målbilder i egen virksomhet
- Kjenne til en metodisk tilnærming til utforming av funksjonelle målbilder
- Kjenne til eksempler av funksjonelle målbilder
- Vite hvordan funksjonelle målbilder henger sammen med annen dokumentasjon i utviklingsprosjekt

Kursinnhold:
Modul 1: Hva er et funksjonelt måbilde
Modul 2: Kartlegging av dagens situasjon og interessentanalyse
Modul 3: Ønsket situasjon
Modul 4: Forankring av funksjonelt målbilde og tilhørende gapanalyse

Kursdokumentasjon:
Deltakerne får utdelt kopi av presentasjonen.


ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden