skip to content

Introduksjon til test

Temakurset er utviklet for å gi din organisasjon kunnskap om hvordan den kan planlegge og organisere effektiv testing i sine systemutviklingsprosjekter. Kurset gir en introduksjon til testfaget. Det forklarer hvorfor man tester og beskriver de vanligste metoder og teknikker som brukes innen testing. For dette tas det utgangspunkt i hvilke situasjoner de kan brukes i, og hva som er deres styrker/svakheter og forutsetninger. Hvordan det er hensiktsmessig å teste varierer fra prosjekt til prosjekt, og her kan dere lære om både testing i tradisjonelle systemutviklingsprosjekter og om testing i smidige prosjekter. Det gis også en gjennomgang av de viktigste typene testverktøy med beskrivelse av anvendelsesområder og eksempler på aktuelle produkter. Kurset gir en overblikk på det som avleveres fra testingen, slik som teststrategi, testplaner og testrapporter, og forklarer formålene med å lage dem og hvilke målgrupper de vanligvis har. Kurset er rettet mot personer som berøres av testing i sitt daglige arbeide, slik som utviklere, funksjonelle arkitekter, systemeiere med flere. Kurset gir et godt grunnlag til å studere til ISTQB Foundation sertifisering.
Kurset passer for

Kurset vil være relevant for fagspesialister som involveres i testaktiviteter i et prosjekt, utviklere og personer som har interesse for og/eller et ansvar for testaktiviteter

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper påkrevd

Poeng

Ingen poeng

Ingen sertifisering

Praktisk informasjon

1 dag
Norsk språk
Ingen eksamen
Selvstudium ikke påkrevd
Kurset koster kr 5.990,-

Velg sted og tid

Etter gjennomført kurs vil deltakerne:
- Forstå viktigheten av test og kvalitetssikring
- Hvilke rolle testere/testledere har i en organisasjon
- Vite hvordan man kan skape interesse og forankring for testing i en organisasjon
- Kjenne til en metodisk tilnærming til testing og kvalitetssikring
- Kjenne til ulike testteknikker og ulike typer testing
- Kjenne til hvordan testing og kvalitetssikring foregår gjennom en livssyklus

Kursinnhold:
Modul 1: Hva er testing og kvalitetssikring, og viktigheten av dette
Modul 2: Test i ulike testfaser i en i prosjektsyklus (både smidig og fossefall)
Modul 3: Testteknikker og testtyper
Modul 4: Test dokumenter og verktøy 

Kursmateriell:
Deltakerne får utdelt kopi av presentasjonen.


ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden