skip to content

DevOps kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

Ordet DevOps er en sammenslåing av begrepene "Development" og "Operations". Begrepet ble etablert i 2009, men de fleste metodene og teknikkene som benyttes som del av tilnærmingen er veletablerte og prøvet ut over lang tid. Kort oppsummert handler DevOps om å optimalisere samarbeidet mellom utvikling og drift, slik at IT-tjenester leveres så raskt som mulig med minst mulig feil.
DevOps®-kurs - DevOps

Hvorfor DevOps?

IT organisasjoner er under press for å forbedre stabilitet, levere raskere med færre feil og mindre ressursbruk, og samtidig drive nyskaping. Det er ikke lenger et spørsmål om det er riktig å ta i bruk DevOps – det er snarere et spørsmål om når og hvordan man gjør det!

DevOps er ikke et rammeverk, men beskriver en kultur for hvordan forretningen, utvikling og drift må samhandle for å levere bedre produkter, tjenester og økt nytteverdi til virksomheten. Et viktig prinsipp i DevOps er å skape god flyt, fjerne flaskehalser, avdekke og korrigere feil tidlig, samt unngå omarbeid.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes én riktig måte å "gjøre" DevOps. Kursene og simuleringen vil gi en innføring i og forståelse av den kulturelle og faglige tenkemåten som understreker sammensetning av team med totalansvar for en løsning eller tjeneste, inkludert utvikling og drift. Kursene er utformet for å gi den grunnleggende opplæringen som trengs for å bygge et DevOps-ordforråd, og for å forstå DevOps-prinsipper og praksis

DevOps Fundamentals

Kurset tar for seg grunnleggende DevOps-kunnskaper, inkludert bakgrunnen og historien, sentrale konsepter og prinsipper, kulturen, etablering og oppbygging av gode team, innføring i smidige metoder som Scrum og Kanban, verdistrømmer, automatisering og mye annet.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden