skip to content

ITIL® Service Transition-kurs

ITIL Service Transition-kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Kurset dekker livstidsperspektivet innen Service Transition og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor transition-prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability-kursene).
Kurset passer for

Kurset passer for personer som ønsker en dypere forståelse av Service Transition livssyklusen, og mer spesifikt for Change Manager og Configuration Manager

Forkunnskaper

ITIL Foundation sertifisering

Poeng

3 poeng

ITIL Service Transition sertifisert ved bestått eksamen

Praktisk informasjon

Kurset varer i 3 dager.
Vi stiller med erfarne norske instruktører. Kursmateriell og eksamen er på engelsk.
Eksamen varer i 120 minutter. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt.
Det bør beregnes 21 timer til selvstudium
Pris for kurset er NOK 17.950,- Dette inkluderer kursdokumentasjon og sertifisering.

Velg sted og tid

Passer ITIL Service Transition-kurset for meg?

Den modulbaserte oppbygningen av Intermediate-nivået setter deg i stand til å spesialisere deg innenfor ITIL. ITIL Service Transition-kurset vil hjelpe deg å tilegne deg kunnskap, ferdigheter og ledelsesteknikker nok til å koordinere alle aktiviteter på dette Lifecycle-trinnet.

Som for de andre Intermediate-kursene er det ingen obligatoriske krav utover ITIL Foundation sertifisering, men to til fire års yrkeserfaring fra IT Service Management er i høyeste grad å anbefale.


Den enkeltes valg vil avhenge av kandidatens individuelle karrieremål.

For mer informasjon om kurset og om det passer for deg, se her (Ekstern lenke)

Kursdokumentasjon

Omfattende kursdokumentasjon medfølger kurset.

For en detaljert oversikt over pensum se her (Ekstern lenke)

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden