skip to content

MoR®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

M_o_R (Management of Risk) er et rammeverk for risikostyring. Det kombinerer prinsipper, et sett av prosesser samt pekere til mer detaljerte informasjonskilder. Det gir råd om hvordan de definerte prinsippene, tilnærmingen og prosessene bør bygges sammen og revideres, avhengig av hva risikoen gjelder.
MoR®-kurs - MoR Foundation

Fordeler ved M_o_R

Effektiv risikostyring kan innebære fordeler for alle organisasjoner, enten de er store eller små og enten de tilhører offentlig eller privat sektor. 

Fordeler omfatter blant annet:
- Bedre håndtering av ikke-planlagte trusler og muligheter
- Forbedret tjenestelevering
- Større konkurransefortrinn
- Mindre tid brukt på brannslukning og færre negative overraskelser
- Økt sannsynlighet for at initiativ til endringer kan gjennomføres
- Sterkere internt fokus på å gjøre de "riktige" tingene riktig
- Mer effektiv bruk av ressurser
- Redusert sløsing og misbruk, samt mer valuta for pengene
- Forbedret innovasjon
- Bedre ledelse av ad-hoc aktiviteter og vedlikehold


IT Preneurs leverer kurset i samarbeid med Sopra Steria Akademiet. 

For mer informasjon om de ulike M_o_R-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

M_o_R® Foundation

Kurset gir en grunnleggende innføring i rammeverket M_o_R (Management of Risk).

M_o_R® Practitioner

Kurset er en detaljert gjennomgang av M_o_R, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i M_o_R Foundationkurset, men deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden