skip to content

P3O®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

P3O (Portfolio, Program and Project Offices) er et rammeverk som brukes for å sikre effektiv portefølje-, program- og prosjektstyring. P3O beskriver prosesser, roller, funksjoner og teknikker som kan brukes for å sikre samspillet mellom disse disiplinene.
P3O®-kurs - P3O Foundation

Fordeler ved å bruke P3O:
- Tydelige styringsstrukturer
- Klart definerte funksjoner og roller
- Strategisk og forretningsmessig tilnærming til prioritering, risikostyring og ressursoptimalisering

P3O er i samme familie som MoP®, PRINCE2®, MSP® og M_o_R®  og vil forbedre samspillet på tvers når en bruker disse beste praksis rammeverkene.

IT Preneurs leverer kurset i samarbeid med Sopra Steria Akademiet.

For mer informasjon om de ulike P3O-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

P3O® Foundation

Kurset gir en grunnleggende innføring i rammeverket P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) som brukes for å sikre effektiv portefølje-, program- og prosjektstyring.

P3O® Practitioner

Kurset er en detaljert gjennomgang av P3O, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i P3O Foundationkurset, men deltakerne går mer i dybden ved å jobbe med oppgaver, og knytte disse opp mot relevante deler av rammeverket.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden