skip to content

SOLVE

SOLVE er en simuleringsbasert opplæring i strukturert og systematisk hendelses- og problemløsning.
ITIL®-kurs - ITIL Foundation

I en verden der teknologien og IT-systemene blir stadig mer komplekse er det ikke lenger den tekniske kompetansen som er den viktigste, men evnen til å løse kompliserte, tekniske hendelser og problemer på en rask, sikker og systematisk måte.

SOLVE er en simuleringsbasert opplæring i strukturert og systematisk hendelses- og problemløsning. Med et minimum av teori vil deltakerne lære en universell, strukturert tilnærming til problemløsning, og deretter få mulighet til å øve denne gjennom engasjerende og lettfattelige digitale scenarier. Verdien er umiddelbar – deltakerne vil kunne benytte metoden i sin daglige rutine fra første arbeidsdag etter opplæringen. Simuleringen er egnet for ledere og ansatte som er involvert i håndtering, feilsøking og løsning av tekniske hendelser og problemer.

For å være helt direkte: Dette er et av de beste og mest effektive kursene vi i Sopra Steria Akademiet har sett! Og det er morsomt i tillegg, både for deltakere og instruktører!

SOLVE - systematisk problemløsning

SOLVE er en simuleringsbasert opplæring i strukturert og systematisk hendelses- og problemløsning. Med et minimum av teori vil deltakerne lære en universell, strukturert tilnærming til problemløsning, og deretter få mulighet til å øve denne gjennom engasjerende og lettfattelige digitale scenarier.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden