skip to content

Temakurs | Sopra Steria Akademiet

Temakurs er et konsept som tilbys av Sopra Steria Akademiet og er utviklet av Sopra Sterias erfarne rådgivere. Kursene er kortere og har oftest en mer praktisk tilnærming enn standard kurs. Kursinstruktøren vil bruke eksempler fra sitt daglige virke som rådgiver, samt Sopra Sterias beste praksis.
Temakurs

Alle temakurs kan også leveres som bedriftsinterne kurs. I tillegg kan kursene tilpasses behovet til den enkeltes bedrift og leveres i form av en styrt workshop. Ta kontakt med oss om du ønsker en prat rundt et eller flere av våre temakurs.

For mer informasjon om de ulike Temakurs vi tilbyr, se nedenfor.

Etablering av tjenestekatalog

Temakurset er utviklet med tanke på å hjelpe din virksomhet med en praktisk fremgangsmåte for å etablere en tjenestekatalog. Fokus vil være på viktigheten av å ha en tjenestekatalog, en metodisk tilnærming til etablering samt gi en oversikt over ledende tjenestekatalogverktøy i markedet. Foruten praktiske eksempler, vil kurset gi din organisasjon nødvendig kunnskap for en systematisk tilnærming som sikrer suksess.

How to get things done

Dette kurset er utviklet basert på metoden Getting Things Done™, og har som mål at deltakerne umiddelbart skal kunne ta i bruk teknikker og metoder som bidrar til å bedre håndtere arbeidsoppgaver og tidsfrister. Kurset er rettet mot bruk av Microsoft Outlook, og hvordan dette kan brukes som et effektivt verktøy til å få større kontroll på arbeidsdagen.

Metoder for effektiv Problem Management

Temakurset er utviklet med tanke på å hjelpe din virksomhet med å lykkes med Problem Management. Fokus vil være på metoder som er viktige i en velfungerende Problem prosess. Kurset vil gi en kort innføring i metoder for å identifisere, definere, prioritere, analysere og velge tiltak for problemer. Kurset fokuserer på praktisk bruk av metodene Kepner-Tregoe Problem Solving and Decision Making, The 5 Whys, Cause and effect og Pain value analysis. Alt skrudd sammen til en velfungerende helhet. Deltagerne vil få praktisk øvelse i bruk av metodene. Kurset vil også gi tips til hvordan Problem Management kan etableres i din virksomhet.

Introduksjon til test

Dette kurset er utviklet for å gi din organisasjon kunnskap om hvordan den kan planlegge og organisere effektiv testing i sine systemutviklingsprosjekter. Kurset gir en introduksjon til testfaget. Det forklarer hvorfor man tester og beskriver de vanligste metoder og teknikker som brukes innen testing. Det gis også en gjennomgang av de viktigste typene testverktøy med beskrivelse av anvendelsesområder og eksempler på aktuelle produkter. Kurset gir et overblikk på det som avleveres fra testingen, slik som teststrategi, testplaner og testrapporter, og forklarer formålene med å lage dem og hvilke målgrupper de vanligvis har. Kurset gir et godt grunnlag for å studere til ISTQB Foundation sertifisering.

Behov og Kravspesifisering

Temakurset er utviklet med tanke på å hjelpe din virksomhet med en praktisk fremgangsmåte for å etablere en omforent funksjonell kravspesifikasjon. Kurset vil gi praktiske eksempler og verktøy for å kartlegge dagens situasjon, identifisere ønsket situasjon og utforme funksjonelle målbilder, samt kost- / nytte- analyse. Foruten praktiske eksempler, vil kurset gi din virksomhet verktøy som kan benyttes på tvers av fagområder og på den måten bidra til målbare gevinster i form av tidsbesparelse og bedre kvalitet i senere prosjektgjennomføring.

Funksjonelt målbilde

Temakurset er utviklet for å tilby din virksomhet en praktisk fremgangsmåte for å utforme funksjonelle målbilder. Kurset vil gi praktiske eksempler på og verktøy for å kartlegge dagens situasjon, gjennomføre en interessentanalyse og identifisere ønsket situasjon. Videre vil kurset gi innblikk i hvordan konkrete behov og krav, som er forankret hos ulike brukergrupper i virksomheten, utgjør sentrale bestanddeler av funksjonelt målbilde, og samtidig gir en analyse av avstanden mellom dagens situasjon og fremtidig ønsket situasjon.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden