skip to content

Metoder for effektiv Problem Management

Temakurset er utviklet med tanke på å hjelpe din virksomhet med å lykkes med Problem Management. Fokus vil være på metoder som er viktige i en velfungerende Problem prosess. Kurset vil gi en kort innføring i metoder for å identifisere, definere, prioritere, analysere og velge tiltak for problemer. Kurset fokuserer på praktisk bruk av metodene Kepner-Tregoe Problem Solving and Decision Making, The 5 Whys, Cause and effect og Pain value analysis. Alt skrudd sammen til en velfungerende helhet. Deltagerne vil få praktisk øvelse i bruk av metodene. Kurset vil også gi tips til hvordan Problem Management kan etableres i din virksomhet.
Kurset passer for

Problem Manager, Problem Coordinator, Prosesseiere og prosessledere for relevante prosesser, Ledere i Service Desk og Drift, Systemforvaltere og personer som har interesse av å lære av feil.

Forkunnskaper

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det anbefales at deltakerne har noe kjennskap til og erfaring med Problem Management.

Poeng

Ingen poeng

Ingen sertifisering

Praktisk informasjon

Kurset varer i 1 dag
Norsk instruktør
Ingen eksamen
Ingen krav til selvstudium
Kurset koster kr 5.950,- 

Velg sted og tid

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være i stand til å:
- Skille mellom Incident og Problem
- Vite hvilken rolle Problem Management spiller i tjenesteleveransene
- Kjenne til metoder for å identifisere problemer
- Kjenne til metode for å utarbeide gode problembeskrivelser
- Kjenne til metode for å prioritere problemer opp mot hverandre
- Kjenne til metoder for å gjennomføre årsaksanalyse av og finne de beste løsningene på et problem
- Kjenne til hvordan man kan skape interesse og forankring for innføring av problem management i egen virksomhet
- Kjenne til hva man bør tenke på når man skal etablere Problem management

Kursinnhold:
Modul 1: Hva er Problem Management, og hva er det ikke?
Modul 2: Innføring og øvelse i metoder for å identifisere problemer
Modul 3: Innføring og øvelse i metoder for å beskrive, avgrense og prioritere problemer (Kepner Tregoe og Pain value analysis)
Modul 4: Innføring og øvelse i metoder for å gjennomføre rotårsaksanalyse (Root Cause Analysis) og velge de beste tiltakene (Kepner Tregoe)
Modul 5: Hvordan etablere Problem Management

Kursmateriell:
Deltakerne får utdelt kopi av presentasjonen.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden